GENERALFORSAMLING

Mandag d 28.september 2020  KL: 20.00

Gjesing Fritidscenter (1.SAL)

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Valg til bestyrelsen:

Line Madsen                       modtager ikke genvalg

Marianne Dueholm            modtager genvalg

Martin Waldhauer              modtager ikke genvalg

Dorthe Agathon Hansen     modtager genvalg

Valg af suppleanter:

Anders Waldhauer              modtager ikke genvalg

Simone Ørskov                     modtager ikke genvalg

Valg af revisorer:

Michael Larsen                     modtager genvalg

Jens Kr. Ørnskov                 modtager genvalg

Suppleant:

Betina Veronica Pedersen  modtager genvalg

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Camilla Larsen

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret smørrebrød mm